SN2011dh en M51
R.A. = 13h30m05s.22, Decl. = +47°10'12".41

 
 
 M1 Group
Descubierta por Tom Reiland (EE.UU.); Thomas Griga (Alemania) ; Amedee Riou (Francia) ; y Stephane Lamotte Bailey (Francia). 
Es de tipo IIb. Esta supernova se encuentra en Canes venatici. 
A type IIb model for supernova 1993J 
 -Espectro de la supernova por Christian Built 
( Celestron 11 (D=0.28 m) + LISA spectrograph (R=600) ) 
- Estrella progenitora   (HST) 

OBJECT         DATE              MAG         OBSERVER 
--------  ------------  ---------  --------------------------- 
SN2011dh  20110603.897  14.40CR    Imagen Diego Rodríguez 
SN2011dh  20110603.929  14.31CR   Juan-Luis González Carballo 
SN2011dh  20110603.942  14.20CR   Imagen Felipe Peña 
SN2011dh  20110603.957  14.20V      J. Tapioles 
SN2011dh  20110603.965  14.46R      Imagen Faustino García 
SN2011dh  20110603.971  14.30CR   Imagen Rafael Benavides 
SN2011dh  20110604.977  13.90CR   Imagen Carlos Segarra 
SN2011dh  20110605.914  13.80CR   Imagen Felipe Peña 
SN2011dh  20110604.979  14,88B      Javier Ruiz 
SN2011dh  20110604.981  14,37V     Javier Ruiz 
SN2011dh  20110604.983  14.03R     Javier Ruiz 
SN2011dh  20110604.986  13.96I      Imagen Javier Ruiz 
SN2011dh  20110608.878  13.02R     Diego Rodríguez 
SN2011dh  20110608.881  13,32V     Diego Rodríguez 
SN2011dh  20110608.883  13,10I       Diego Rodríguez 
SN2011dh  20110608.869  12.78CR   Imagen José María Ruiz 
SN2011dh  20110608.907  13,41V     Teofilo Arranz 
SN2011dh  20110609.020  14,05B     Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110609.012  13,27V     Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110609.026  13.16R     Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110609.033  13.21I       Imagen Miguel Rodriguez Marco 
SN2011dh  20110610.922  13,10V     Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110610.929  13.00CR    Imagen Rafael Ferrando 
SN2011dh  20110610.950  13.02CR    Imagen Rodrigo Losada 
SN2011dh  20110611.918  12,59CR    Imagen Rafael Benavides 
SN2011dh  20110611.925  12,94V      Teofilo Arranz 
SN2011dh  20110611.977  12.90CR    Imagen Rafael Ferrando 
SN2011dh  20110612.878  12,42CR   Albert Sánchez 
SN2011dh  20110612.878  12.67R      Ramón Naves 
SN2011dh  20110612.905  12,80V      Imagen Ramón Naves 
SN2011dh  20110613.010  12,83V      Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110613.026  12.53R      Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110613.034  12,60I       Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110613.862  12.57R      Ramón Naves 
SN2011dh  20110613.873  13,49B      Ramón Naves 
SN2011dh  20110613.875  12,81V      Ramón Naves 
SN2011dh  20110613.875  12,80V      José Ripero 
SN2011dh  20110613.898  12.56R      Diego Rodríguez 
SN2011dh  20110613.900  12,83V      Diego Rodríguez 
SN2011dh  20110613.901  12,60I        Diego Rodríguez 
SN2011dh  20110613.913  12,83C      Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110613.928  12.34CR    Francesc Baldris 
SN2011dh  20110614.018  13,63B       Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110614.010  12,83V       Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110614.912  12,80V       Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110615.880  12.45R       Ramón Naves 
SN2011dh  20110615.911  12,70V       Ramón Naves 
SN2011dh  20110615.934  13,40B       Ramón Naves 
SN2011dh  20110615.916  12,72V       Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110615.950  12.25CR    Francesc Baldris 
SN2011dh  20110617.912  12,64V       Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110617.909  12.30R        Imagen Diego Rodríguez 
SN2011dh  20110617.910  12,60V       Diego Rodríguez 
SN2011dh  20110617.914  12.28I         Diego Rodríguez 
SN2011dh  20110617.959  12,40CR     Rafael Ferrando 
SN2011dh  20110618.008  13,40B        Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110618.000  12,57V        Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110618.016  12,31R        Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110618.024  12.23I         Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110618.964  12.23CR     Josep L Salto- A. Salto 
SN2011dh  20110618.972  12.30CR     Rafael Ferrando 
SN2011dh  20110619.878  12,40V       José Ripero 
SN2011dh  20110619.884  12.26R       Diego Rodríguez 
SN2011dh  20110619.885  12,56V       Diego Rodríguez 
SN2011dh  20110619.896  12.18I         Diego Rodríguez 
SN2011dh  20110619.899  13,27B       Javier Ruiz 
SN2011dh  20110619.901  12,51V       Javier Ruiz 
SN2011dh  20110619.903  12,56V       Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110619.903  12.27R       Javier Ruiz 
SN2011dh  20110619.905  12,10I        Javier Ruiz 
SN2011dh  20110619.914  12.16CR    Albert Sánchez 
SN2011dh  20110619.924  12.29CR    Faustino García 
SN2011dh  20110619.924  12,50V       J. Tapioles 
SN2011dh  20110619.958  12,50CR    Imagen Rodrigo Losada 
SN2011dh  20110619.958  12.22CR    Josep L. Salto-A. Salto 
SN2011dh  20110619.994  12,58V       Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110620.002  13,33B       Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110620.010  12.28R       Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110620.018  12,20I        Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110620.863  12.21R       Ramón Naves 
SN2011dh  20110620.868  12,50V       Ramón Naves 
SN2011dh  20110620.888  13,27B       Ramón Naves 
SN2011dh  20110620.916  12,58V       Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110621.003  12,52V       Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110621.016  13,42B       Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110621.024  12.22R       Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110621.033  12,16I        Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110621.921  12,55V       Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110621.942  12.30R        Imagen Manuel Díaz 
SN2011dh  20110621.988  12,53V       Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110621.996  13,46B       Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110622.004  12.22R       Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110622.012  12,12I        Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110622.874  12,05CR    Albert Sánchez 
SN2011dh  20110622.879  12,10CR    Carlos Segarra 
SN2011dh  20110622.895  12,40V       José Ripero 
SN2011dh  20110622.909  12.19CR     Imagen Rafael Benavides 
SN2011dh  20110622.936  12,51V       Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110622.986  12,58V       Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110622.994  13,37B       Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110623.002  12.19R       Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110623.010  12.19I        Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110623.888  12,50V      José Ripero 
SN2011dh  20110623.922  12,53V      J Tapioles 
SN2011dh  20110623.922  12.31CR    Diego Rodríguez 
SN2011dh  20110623.923  12,55V       Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110623.952  12.13CR     Juan-Luis González Carballo 
SN2011dh  20110623.987  12.61V       Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110623.995  13.61B       Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110624.003  12.21R       Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110624.011  12.11I        Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110623.958  12.60V       Adolfo Darriba 
SN2011dh  20110624.886  12,60CR    Imagen Rafael Ferrando 
SN2011dh  20110624.933  12.35CR    Imagen Faustino García 
SN2011dh  20110624.943  12.66V       Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110625.000                    Imagen de Pepe Manteca 
SN2011dh  20110625.934  12.76V      Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110625.940  12.75V      J Tapioles 
SN2011dh  20110624.970  12.27CR    Francesc Baldris 
SN2011dh  20110624.980  12.65V      Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110624.988  13.67B      Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110624.988  12.45R       Joan Bel i vallés 
SN2011dh  20110624.996  12.27R      Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110625.004  12.09I       Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110625.026  12.24R      Javier Ruiz 
SN2011dh  20110625.879  12.50CR   Carlos Segarra 
SN2011dh  20110625.976  12.31CR    Rafael Benavides 
SN2011dh  20110625.958  12.50CR    Imagen Felipe Peña 
SN2011dh  20110625.996  12.40CR    Imagen Faustino García 
SN2011dh  20110626.013  12.32CR    Carlos Gonzalez Tirado 
SN2011dh  20110626.953  12.50CR    Imagen Felipe Peña 
SN2011dh  20110627.850  12.54CR    Albert Sánchez 
SN2011dh  20110628.862  12.44CR    Albert Sánchez 
SN2011dh  20110628.906  12.90V      José Ripero 
SN2011dh  20110628.922  13.04V      Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110629.88    12.90V      José Ripero 
SN2011dh  20110629.922  13.15V      Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110629.975  13.12V       Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110629.983  14,44B       Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110629.991  12.62R       Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110629.999  12.32I        Miguel Rodríguez Marco 
SN2011dh  20110630.877  12.75CR    Diego Rodríguez 
SN2011dh  20110630.927  13.25V      Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110630.960  12.76CR    Faustino García 
SN2011dh  20110701.952  12.68CR    Faustino García 
SN2011dh  20110701.983  12.86CR    Francesc Baldris 
SN2011dh  20110701.998  12.79CR    Carlos Gonzalez Tirado 
SN2011dh  20110702.895  12.89CR    Carlos Gonzalez Tirado 
SN2011dh  20110702.935  12.50IR      Rafael Ferrando 
SN2011dh  20110702.938  12.80CR    Imagen Rafael Ferrando 
SN2011dh  20110702.937  13.43V       Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110702.950  12.50CR     Imagen Felipe Peña 
SN2011dh  20110703.904  12.87CR     Rafael Benavides 
SN2011dh  20110703.927  13.47V      Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110704.881  13.70V       José Ripero 
SN2011dh  20110704.891  12.86R       Ramón Naves 
SN2011dn  20110705.075  12.84CR    Rafael Benavides 
SN2011dh  20110705.850  12.86CR    Albert Sánchez 
SN2011dh  20110705.868  13.10CR    Carlos Segarra 
SN2011dh  20110705.917  13.59V       Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110705.941  13.01CR    Juan Luis González Carballo 
SN2011dh  20110706.907  13.62V       Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110707.904  13.70V       Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110707.905  13.00CR    Imagen Rafael Ferrando 
SN2011dh  20110708.852  13.02R      Ramón Naves 
SN2011dh  20110708.856  13.57V      Ramón Naves 
SN2011dh  20110708.860  15,06B      Ramón Naves 
SN2011dh  20110708.935  13.72V      Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110708.921  13.10R      Diego Rodríguez 
SN2011dh  20110708.925  13.73V      Diego Rodríguez 
SN2011dh  20110708.926  12.80I       Diego Rodríguez 
SN2011dh  20110708.926  13.14CR    Esteban Reina 
SN2011dh  20110708.935  13.05R       Esteban Reina 
SN2011dh  20110708.942  13.69V       Esteban Reina 
SN2011dh  20110708.950  13.90V      Adolfo  Darriba 
SN2011dh  20110709.905  13.80V      Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110710.119  13.65V      José Luis Perán Fernández 
SN2011dh  20110710.907  13.84V      Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110711.886  13.88V      Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110712.892  13.91V      Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110713.890  14.01V      Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110714.926  13.98V      Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110715.888  13.94V      Diego Rodríguez 
SN2011dh  20110715.873  13.39R      Diego Rodríguez 
SN2011dh  20110715.900  13,02I       Diego Rodríguez 
SN2011dh  20110715.916  13.99V      Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110717.875  13.27CR    Albert Sanchez 
SN2011dh  20110718.886  14.11V      Diego Rodríguez 
SN2011dh  20110718.882  13.42R      Diego Rodríguez 
SN2011dh  20110718.889  13,04I       Diego Rodríguez 
SN2011dh  20110718.896  14.07V      Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110719.879  13.60CR    Carlos Segarra 
SN2011dh  20110719.886  14.11V      Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110720.869  13,42CR    Albert Sanchez 
SN2011dh  20110721.887  14.06V      Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110721.901  13,77CR    Imagen Felipe Peña 
SN2011dh  20110723.887  14.20V      Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110723.902  13,51CR    Rafael Benavides 
SN2011dh  20110723.919  13.70CR    Imagen Felipe Peña 
SN2011dh  20110724.887  14.23V      Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110724.895  13,55R       Diego Rodríguez 
SN2011dh  20110724.899  14.20V       Diego Rodríguez 
SN2011dh  20110725.866  13,80CR    Carlos Segarra 
SN2011dh  20110725.898  14.05V      Miguel Rodriguez Marco 
SN2011dh  20110725.898  13.80CR    Imagen Felipe Peña 
SN2011dh  20110725.894  14.18V      Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110728.887  14.23V      Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110730.885  14.27V      Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110802.889  13.90CR    Imagen Felipe Peña 
SN2011dh  20110803.878  14.36V      Teófilo Arranz 
SN 2011dh 20110803.935  13,30I        Miguel Rodriguez Marco 
SN 2011dh 20110803.919  15,32B      Miguel Rodriguez Marco 
SN2011dh  20110804.879  14.32V      Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110805.877  14.40V      Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110808.865  14.01R      Diego Rodríguez 
SN2011dh  20110808.871  14.55V      Diego Rodríguez 
SN2011dh  20110808.868  13,36I        Diego Rodríguez 
SN2011dh  20110808.872  14.36V      Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110809.870  14.41V      Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110810.874  14.44V      Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110813.871  14.46V      Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110806.865  14,10CR    Imagen Rafael Ferrando 
SN2011dh  20110816.842  14,20CR    Carlos Segarra 
SN2011dh  20110816.873  14.51V       Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110817.844  14.30CR     Rafael Ferrando 
SN2011dh  20110822.890  14.70V       Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110826.930  14,01CR     Felipe Peña 
SN2011dh  20110826.843  14.71V       Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110828.840  14.40CR    Carlos Segarra 
SN2011dh  20110902.844  14.79V       Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110904.823  14.60CR    Carlos Segarra 
SN2011dh  20110905.839  14.60CR     Felipe Peña 
SN2011dh  20110910.820  15.05V       Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110912.818  14.90CR    Carlos Segarra 
SN2011dh  20110918.812  15.11V       Teófilo Arranz 
SN2011dh  20110919.810  15.00CR    Carlos Segarra 
SN2011dh  20111206.159  16.50CR    Carlos Segarra 
SN2011dh  20120108.194  17.00CR    Carlos Segarra 
SN2011dh  20120218.963  17.01CR    Felipe Peña 
SN2011dh  20120511.042  18.5 CR     Rafael Benavides 
 
Diego Rodriguez 
M1 Group 
blazares@yahoo.es

 
 Home
 HOME
 
Suscribir a Destellos (Alert Group)