Observations UU Aqr
22:09:05.70      -03:46:17.7
 
 
 The long-term light curve of UU Aqr
 
Star              Date          Mag V  Code  
UUAqr     20040715.048  13.60CV JCa 
UUAqr     20040724.005  13.41CV JCa 
UUAqr     20040813.960  13.61CV JCa 
UUAqr     20040817.979  13.73CV Rod 
UUAqr     20040818.032  13.47CV Rod 
UUAqr     20040826.932  13.64CV Rod 
UUAqr     20040915.898  13.42CV Rod 
UUAqr     20040918.888  13.40CV JCa 
UUAqr     20040923.828  13.62CV Rod 
UUAqr     20041023.892  13.25CV Rod 
UUAqr     20041029.883  14.05CV JCa 
UUAqr     20041106.860  14.07CV Rod 
UUAqr     20041113.789  13.94CV JCa 
UUAqr     20041121.810  13.93CV Rod 
UUAqr     20050604.055  13.72CV OMu 
UUAqr     20050626.037  13.71CV JCa 
UUAqr     20050703.054  13.64CV JCa 
UUAqr     20050714.950  13.85CV JCa 
UUAqr     20050730.011  13.81CV JCa 
UUAqr     20050803.998  13.61CV JCa 
UUAqr     20050806.991  13.33CV JCa 
UUAqr     20050815.936  13.58CV JCa 
UUAqr     20050823.965  13.94CV RZD 
UUAqr     20050902.960  13.55CV JCa 
UUAqr     20050918.820  13.73CV RZD 
UUAqr     20051001.924  13.49CV JCa 
UUAqr     20051002.015  13.44CV GOT 
UUAqr     20051015.862  13.61CV JCa 
UUAqr     20051023.926  13.82CV RZD 
UUAqr     20051029.879  14.93CV JCa 
UUAqr     20051105.855  13.53CV JCa 
UUAqr     20051116.834  13.76CV RZD 
UUAqr     20051126.861  13.66CV JCa 
UUAqr     20051130.822  13.72CV RZD 
UUAqr     20051205.781  13.80   Rip 
UUAqr     20060624.061  13.18CV JCa 
UUAqr     20060704.117  13.48CV RZD 
UUAqr     20060706.013  14.23CV JCa 
UUAqr     20060721.073  13.03CV OMu 
UUAqr     20060723.062  13.17CV JCa 
UUAqr     20060723.114  12.93CV OMu 
UUAqr     20060731.015  13.47CV JCa 
UUAqr     20060730.022  13.55V      0.06   5  GOT 
UUAqr     20060804.991  13.52V      0.06   5  GOT 
UUAqr     20060819.910  12.90V      0.03   5  GOT 
UUAqr     20060819.906  12.92V      0.03   5  GOT 
UUAqr     20060819.902  13.01V      0.02   5  GOT 
UUAqr     20060819.981  13.29CV                 ERe 
UUAqr     20060819.888  12.99V      0.05   5  GOT 
UUAqr     20060820.990  13.16CV    0.04   3  RZD 
UUAqr     20060820.904  13.23V      0.04   5  GOT 
UUAqr     20060830.969  13.32CV                 TJV 
UUAqr     20060920.028  13.86 V               1  CLS 
UUAqr     20060922.866  12.95CV     0.02   8  TJV 
UUAqr     20060925.931  13.07CV     0.05   2  RZD 
UUAqr     20061020.954  13.24CV     0.04   3  RZD 
UUAqr     20061023.814  13.22CV     0.02   5  TJV 
UUAqr     20061023.920  13.20CV     0.02   4  RZD 
UUAqr     20061027.885  13.19CV     0.01   3  RZD 
UUAqr     20061105.917  13.16CCDV          1  CLS 
UUAqr     20061110.808  13.10CV     0.03    5  TJV 
UUAqr     20061111.874  13.18CV               1  JCa 
UUAqr     20061216.821  12.99CV               1  JCa 
UUAqr     20061229.779  12.83CV     0.03   6  OMu 
UUAqr     20070517.139  12.67CV               1  GOT 
UUAqr     20070519.077  12.73CV               1  SQU 
UUAqr     20070625.033  12.79CV               1  GOT 
UUAqr     20070702.036  13.04CV     0.25   5  GOT 
UUAqr     20070715.998  12.89CV     0.09   5  GOT 
UUAqr     20070717.994  12.74CV     0.08   5  GOT 
UUAqr     20070722.960  12.94CV              1  GOT 
UUAqr     20070725.095  12.91CV              1  TJV 
UUAqr     20070730.019  12.79V                1  CLS 
UUAqr     20070811.006  12.94CV     0.02   6  TJV 
UUAqr     20070813.050  12.86CV              1  JCa 
UUAqr     20070903.949  13.02CV     0.01   2  RZD 
UUAqr     20070907.957  12.90V                1  CLS 
UUAqr     20071009.998  13.11V                1  CLS 
UUAqr     20071013.833  12.53CV              1  TJV 
UUAqr     20071019.817  12.77CV              1  TJV 
UUAqr     20071031.822  12.75CV              1  EJC 
UUAqr     20071031.855  13.06CV               1  JMB 
UUAqr     20071101.802  12.76CV     0.06   5  TJV 
UUAqr     20071103.853  13.36CV     0.09   3  ERe 
UUAqr     20071107.786  12.32CV     0.02   3  TJV 
UUAqr     20071204.801  12.92CV               1  JMB 
UUAqr     20071213.805  12.48CV     0.05   2  RZD 
UUAqr     20071214.795  12.66CV     0.10   3  CLS 
UUAqr     20080521.155  12.96CV       0.05 2  GOT 
UUAqr     20080607.108  13.29CV       0.02 2  GOT 
UUAqr     20080614.091  13.02CV               1  GOT 
UUAqr     20080629.066  12.64CV               1  ERe 
UUAqr     20080722.968  12.91CV     0.10   2  CLS 
UUAqr     20080817.961  12.66CV     0.05   7  TJV 
UUAqr     20080907.956  12.70CV     0.05   2  RZD 
UUAqr     20080920.903  12.81CV     0.03   6  TJV 
UUAqr     20080927.892  12.91CV     0.04   6  TJV 
UUAqr     20081001.865  12.92CV     0.01   2  RZD 
UUAqr     20081010.013  12.60CV               1  OCa 
UUAqr     20081018.867  12.76CV     0.04   6  TJV 
UUAqr     20081026.915  12.76CV              1  SQU 
UUAqr     20081023.948  12.69CV              1 OCa 
UUAqr     20090520.152  12.71CV       0.05 3  GOT 
UUAqr     20090611.092  12.76CV     0.05   3  GOT 
UUAqr     20090703.034  12.98CV     0.03   3  GOT 
UUAqr     20090715.000  13.27CV     0.06   3  GOT 
UUAqr     20090725.969  13.01CV     0.03   3  GOT 
UUAqr     20090805.944  12.58CV     0.07   3  GOT 
UUAqr     20090819.901  12.76CV     0.03   3  GOT 
UUAqr     20090822.005  12.77V                  1  TJV 
UUAqr     20090830.927  13.44V                  1  TJV 
UUAqr     20090905.966  13.44V                  1  TJV 
UUAqr     20090924.808  13.50CV     0.07   3  GOT 
UUAqr     20090925.868  13.05V                 1  TJV 
UUAqr     20091003.889  13.08V                 1  TJV 
UUAqr     20091008.772  13.20CV       0.09 3  GOT 
UUAqr     20091013.835  13.27V                    TJV 
UUAqr     20091016.876  13.36V                 1  TJV 
UUAqr     20091123.830  13.32CV     0.02   3  RZD  CMC 
UUAqr     20100604.112  13.05CV     0.05   3  GOT 
UUAqr     20100619.099  14.25V        0.07   3  ERe  USN 
UUAqr     20100622.067  13.40CV     0.05   3  GOT 
UUAqr     20100705.032  13.13CV     0.04   3  GOT 
UUAqr     20100707.021  13.42CV     0.01   3  GOT 
UUAqr     20100708.049  13.31CV               1  RJV  CMC 
UUAqr     20100731.955  14.47CV     0.07   3  GOT 
UUAqr     20100806.942  13.28CV     0.05   3  GOT 
UUAqr     20100807.036  14.00V                  1  TJV 
UUAqr     20100810.017  13.62V        0.08   7  ERe  CMC 
UUAqr     20100821.013  13.41V        0.02   3  ERe  CMC 
UUAqr     20100928.860  13.18V                  1  TJV 
UUAqr     20100929.894  13.33CV               1  SQU 
UUAqr     20100930.886  13.08CV               1  SQU 
UUAqr     20100928.927  13.39CV               1  RJV  CMC 
UU Aqr    20101106.792  13.16CV     0.03   3  SQU  USN 
UUAqr     20101110.822  13.16CV               1  EJC  CMC 
UUAqr     20101117.820  13.18CV               1  RJV  CMC 
UUAqr     20101120.802  13.57CV     0.04   5  ERe  CMC 
UUAqr     20101210.801  13.78CV               1  RJV  CMC 
UUAqr     20110729.074  13.545V                    TJV 
UUAqr     20110731.061  13.74CV     0.03   9  TJV  CMC 
UUAqr     20110810.016  13.79V                  1  TJV 
UUAqr     20110904.043  14.03CV               1  RJV  CMC 
UUAqr     20110930.861  13.545V                1  TJV 
UUAqr     20111002.899  13.78CV               1  RJV  CMC 
UUAqr     20111028.795  14.05CV     0.04   2  RZD  USN 
UUAqr     20111030.835  13.36CV               1  RJV  CMC 
UUAqr     20120812.052  13.56CV               1  GPF  CMC 
UUAqr     20120902.024  13.72CV     0.05   4  GPF  CMC 
UUAqr     20121006.937  13.69CV     0.02   5  GPF  CMC 
UUAqr     20121015.858  13.60CV               1  CUU  CMC 
UUAqr     20121022.788  13.31CV               1  CUU  CMC 
UUAqr     20121029.798  13.36CV     0.01   2  CUU  CMC 
UUAqr     20130519.158  13.52CV     0.01   3  GOT 
UUAqr     20130525.136  13.93CV     0.02   3  GOT 
UUAqr     20131008.894  12.99CV     0.01   2  RZD  CMC 
UUAqr     20131128.830  13.75CV     0.04   2  RZD  CMC 
UUAqr     20140627.049  13.89CV     0.05   3  GOT 
UUAqr     20140719.070  13.34CV                1  RJV  CMC 
UUAqr     20140815.958  13.82CV     0.03    5  ERe  CMC 
UUAqr     20140902.083  13.40v                    1  DAM 
UUAqr     20140921.044  13.17CV                1  RJV  CMC 
UUAqr     20141021.867  13.48CV     0.01   2  RZD  CMC 
UUAqr     20161110.845  14.67V        0.07   2  RZD  CMC 
UUAqr     20161115.849  13.72V        0.02   2  RZD  CMC 
UUAqr     20161207.839  14.43V       0.03   3  RZD  CMC
 

JCa= Julio Castellano 
RZD= Diego Rodríguez 
OMu= Observamurcia (Sensi y José Antonio) 
GOT= Tomás Luís Gómez 
Rip= José Ripero 
TJV=Javier Temprano 
CLS= Pere Closas 
SQU= Joaquín Sánchez 
JMB= Josep M Bosch 
EJC= José Castillo 
ERe= Esteban Reina 
RJV= Javier Ruiz 
CPF=Felipe Gómez Pinilla 
DAM= Adolfo Darriba 
CV=CCD (unfiltered) and reduced  using V magnitude sequence 
 

  Observaciones mandadas a la AAVSO 
  Curva de luz AAVSO 
 

 

 
  Light Curve ASAS
 
 HOME