Observations WX Ari
02:47:36.20      +10:35:38.8
 
 
The long-term light curve of WX Ari
 
Star              Date          Mag V  Code 

WXAri     20040919.075  15.14CV JCa 
WXAri     20041011.076  15.09CV JCa 
WXAri     20041023.985  15.48CV JCa 
WXAri     20041024.006  15.51CV Rod 
WXAri     20041121.962  15.50CV Rod 
WXAri     20041218.921  15.34CV JCa 
WXAri     20041220.901  15.30CV RZD 
WXAri     20050101.861  15.31CV JCa 
WXAri     20050106.971  15.33CV JCa 
WXAri     20050108.937  15.40CV RZD 
WXAri     20050122.848  15.44CV JCa 
WXAri     20050122.916  15.60CV RZD 
WXAri     20050129.850  15.20CV JCa 
WXAri     20050211.871  15.15CV JCa 
WXAri     20050226.822  15.60CV JCa 
WXAri     20050730.080  15.52CV JCa 
WXAri     20050804.054  15.30CV JCa 
WXAri     20050807.051  15.20CV JCa 
WXAri     20050903.068  15.56CV JCa 
WXAri     20050915.928  15.22CV RZD 
WXAri     20050916.207  15.45CV GOT 
WXAri     20051002.037  15.20CV JCa 
WXAri     20051015.957  15.24CV JCa 
WXAri     20051019.951  15.55CV GOT 
WXAri     20051026.995  15.16CV GOT 
WXAri     20051101.011  15.36CV GOT 
WXAri     20051105.961  15.55CV JCa 
WXAri     20051105.965  15.47CV RZD 
WXAri     20051127.000  15.33CV JCa 
WXAri     20051209.884  15.18CV RZD 
WXAri     20051217.935  15.20CV RZD 
WXAri     20060101.875  15.34CV JCa 
WXAri     20060103.937  15.37CV OMu 
WXAri     20060121.843  15.43CV ERe 
WXAri     20060201.853  15.15CV JCa 
WXAri     20060218.881  15.16CV JCa 
WXAri     20060311.849  15.29CV JCa 
WXAri     20060812.090  15.28CV JCa 
WXAri     20060820.123  15.36V       0.15   5  GOT 
WXAri     20060821.120  15.14V       0.12   5  GOT 
WXAri     20060822.117  14.98V       0.09   5  GOT 
WXAri     20060828.101  15.08V       0.08   5  GOT 
WXAri     20060905.079  15.01V       0.13   5  GOT 
WXAri     20060917.052  15.19CV     0.09   5  GOT 
WXAri     20060920.043  15.29CV     0.10   5  GOT 
WXAri     20060923.060  15.02CV     0.03   5  TJV 
WXAri     20060926.027  15.22CV     0.05   5  GOT 
WXAri     20060927.024  15.30CV     0.05   5  GOT 
WXAri     20060928.022  15.39CV     0.21   5  GOT 
WXAri     20061013.005  15.04CV              1  TJV 
WXAri     20061028.937  15.26CV     0.11   5  GOT 
WXAri     20061110.945  15.11CV     0.03   5  TJV 
WXAri     20061111.923  15.12CV               1  JCa 
WXAri     20061114.972  14.96CV     0.02   3  TJV 
WXAri     20061125.940  14.93CV     0.02   5  TJV 
WXAri     20061129.888  15.07CV     0.02   3  TJV 
WXAri     20061208.978  14.98CV               1  JCa 
WXAri     20061210.900  15.21CV     0.08    2  RZD 
WXAri     20061216.865  15.22CV               1  JCa 
WXAri     20061213.811  15.04CV     0.04   5  GOT 
WXAri     20061214.792  15.09CV     0.05   5  GOT 
WXAri     20061221.789  15.20CV     0.04   5  GOT 
WXAri     20061224.779  15.32CV     0.09   5  GOT 
WXAri     20061228.850  15.09CV     0.04   3  TJV 
WXAri     20070112.813  15.10CV     0.04   2  RZD 
WXAri     20070112.829  15.05CV     0.05   5  TJV 
WXAri     20070117.786  15.01CV              1  TJV 
WXAri     20070119.835  15.13CV     0.00   2  RZD 
WXAri     20070207.828  15.12V                 1  CLS 
WXAri     20070208.832  15.02CV     0.04   3  RZD 
WXAri     20070907.068  15.26CV     0.07   5  GOT 
WXAri     20070912.053  15.14CV              1  GOT 
WXAri     20070920.022  15.24CV              1  GOT 
WXAri     20070925.017  15.26CV              1  GOT 
WXAri     20070930.149  15.09CV              1  JCa 
WXAri     20071009.976  14.99CV              1  GOT 
WXAri     20071006.958  14.99CV     0.01   2  RZD 
WXAri     20071021.940  14.97CV     0.03   3  GOT 
WXAri     20071028.917  15.24CV              1  GOT 
WXAri     20071101.963  14.95CV     0.09   5  TJV 
WXAri     20071108.488  15.18CV               1  MDA 
WXAri     20071111.061  15.08CV     0.03   5  ERe 
WXAri     20071118.840  15.15CV              1  GOT 
WXAri     20071130.823  15.36CV              1  GOT 
WXAri     20071209.802  15.05CV              1  GOT 
WXAri     20071228.751  15.24CV             1 GOT 
WXAri     20080109.819  15.02CV     0.02   5  TJV 
WXAri     20080113.876  14.82CV              1  SQU 
WXAri     20080120.892  15.24CV              1  SQU 
WXAri     20080126.934  15.20CV               1  CLS 
WXAri     20080719.162  15.12CV              1  GOT 
WXAri     20080722.117  15.29CV              1  GOT 
WXAri     20080727.126  14.96CV              1  GOT 
WXAri     20081010.050  15.09CV     0.06   9  TJV 
WXAri     20081024.034  15.11CV              1  OCa 
WXAri     20081123.945  15.06CV     0.08  2  RZD 
WXAri     20081220.847  15.32CV     0.04   5  TJV 
WXAri     20081223.841  15.31CV     0.05   2  RZD 
WXAri     20090116.780  15.25CV     0.05   7  TJV 
WXAri     20090213.825  15.20CV     0.01   2  RZD 
WXAri     20090823.134  15.51CV               1  TJV  CMC 
WXAri     20091030.046  15.63CV               1  RJV  CMC 
WXAri     20091017.065  15.39CV     0.05  12  TJV  CMC 
WXAri     20100822.075  15.23CV               1  RJV  CMC 
WXAri     20101126.920  15.40CV               1  RJV  CMC 
WXAri     20101226.823  15.21CV     0.05   2  RZD  CMC 
WXAri     20101231.986  14.99CV               1  PCG CMC 
WXAri     20110122.802  15.64CV     0.01   2  RZD  CMC 
WXAri     20110203.782  15.34CV     0.06   2  RZD  CMC 
WXAri     20110204.800  15.18CV               1  RJV  CMC 
WXAri     20110904.063  15.23CV               1  RJV  CMC 
WXAri     20111031.070  15.19CV               1  RJV  CMC 
WXAri     20120210.886  15.30CV               1  X16  CMC 
WXAri     20120219.888  14.96CV               1  X16  CMC 
WXAri     20120226.889  15.11CV               1  X16  CMC 
WXAri     20121006.033  16.24CV     0.03   5  GPF CMC 
WXAri     20121013.943  16.47CV     0.06   3  GOT 
WXAri     20121021.947  17.05CV               1  RZD  CMC 
WXAri     20121106.917  17.98CV               1  RZD  CMC 
WXAri     20121114.947  17.96CV     0.25   3  GOT 
WXAri     20121112.930  18.18CV               1  RZD  CMC 
WXAri     20121112.958  18.03CV     0.08   3  GOT 
WXAri     20121202.901  17.26CV               1  RZD  CMC 
WXAri     20130101.904  16.78CV      0.03  2  RZD  CMC 
WXAri     20121226.838  17.22CV               1  RZD  CMC 
WXAri     20130101.904  16.78CV     0.03   2  RZD  CMC 
WXAri     20130128.820  15.98V        0.02   4  J24  CMC 
WX Ari    20130130.857  16.16VV     0.05  10  J24  CMC 
WXAri     20131030.958  15.04CV                1  RJV  CMC 
WXAri     20131103.902  15.44CV     0.07   2  RZD  CMC 
WXAri     20131106.916  15.31CV     0.06   3  GOT 
WXAri     20131110.894  15.37CV     0.00   1  GOT 
WXAri     20131111.938  15.51CV     0.01   3  GOT 
WXAri     20131112.893  15.61CV     0.01   3  GOT 
WXAri     20131114.908  15.48CV     0.05   3  GOT 
WXAri     20131119.890  15.18CV     0.05   3  GOT 
WXAri     20131129.863  15.39CV     0.03   3  GOT 
WXAri     20131209.948  15.91CV               1  RJV    CMC 
WXAri     20140921.063  18.45CV               1  RJV  CMC 
WXAri     20141019.007  <17.10V               1  DAM 
WXAri     20141020.956  18.47CV               1 RZD    CMC 
WXAri     20141026.954  18.10CV               1  RZD  CMC 
WXAri     20141117.882  18.50CV               1  RZD  CMC 
WXAri     20141207.893  18.23CV               1  RZD  CMC 
WXAri     20141218.872  18.95CV               1  RZD  CMC 
WXAri     20150111.853  17.95CV               1  RZD  CMC 
WXAri     20150112.817  17.85CV               1  RZD   CMC 
WXAri     20150803.080  18.17CV               1  RJV    CMC 
WXAri     20150802.048  18.48CV               1  DAM  AAVSO 
WXAri     20150826.113  18.59CV    0.04    1  DAM  AAVSO 
WXAri     20150918.991  18.28CV     0.05   1  DAM  AAVSO 
WXAri     20151031.789  18.14CV               1  RJV    CMC 
WXAri     20160123.846  17.75CV    0.04    2 RZD    CMC 
WXAri     20160201.813  18.00CV    0.03    1 RZD    CMC 
WXAri     20161110.957  14.63V      0.03     2  RZD  CMC 
WXAri     20161207.910  14.85V                  1  RZD  CMC 
WXAri     20170106.941  14.97V      0.07     2  RZD  CMC 
WXAri     20170207.793  14.82V      0.01     2  RZD  CMC 
WXAri     20170217.804  14.56V      0.03     2  RZD  CMC
 

 
JCa= Julio Castellano 
RZD= Diego Rodríguez 
GOT= Tomás Luís Gómez 
ERc= Esteban reina Lorenz 
OMu= Observamurcia (Sensi y José Antonio) 
TJV= Javier Temprano 
MDA = Daniel José Mendicini 
SQU= Joaquin Sánchez 
CLS= Pere Closas 
OCa=Observatorio de Cantabria 
RJV= Javier Ruiz 
PCG= Nacho Pascual  
X16= Francisco Soldán 
GPF= Felipe Gómez Pinilla 
J24= J. F. Hernández 
DAM= Adolfo Darriba  

CCD = Charge-coupled device (unfiltered) and reduced  using V magnitude sequence 
CAT: CMC-14 

  Observaciones mandadas a la AAVSO 
  Curva de luz AAVSO 
 
 
Light Curve ASAS
HOME