Cometas_Obs

C/2015 H1 (Bressi)                                

AstrometríaElementos orbitales (MPC):

T: 2015 03 28.6220
q: 1.926385
e: 0.940812

Peri:  21.7584
Nodo: 325.8046
Incl: 140.6554

 

 

 

 


Astrometría, últimas observaciones

    CK15H010  C2015 06 20.97516 18 07 08.54 +33 35 10.1          18.0 N      B54
    CK15H010  C2015 06 20.97640 18 07 08.09 +33 35 11.3          18.0 N      B54
    CK15H010  C2015 06 20.97701 18 07 07.91 +33 35 11.4          18.0 N      B54
    CK15H010  C2015 06 22.31553 17 59 11.06 +33 45 25.9          18.6 N      U69
    CK15H010  C2015 06 22.31826 17 59 10.08 +33 45 26.6          18.3 N      U69
    CK15H010  C2015 06 22.32015 17 59 09.37 +33 45 26.0          18.4 N      U69
    CK15H010  C2015 07 10.07808 16 28 58.56 +32 12 22.3          18.3 N      B96
    CK15H010 KC2015 07 10.07808 16 28 58.70 +32 12 22.2          19.2 N      B96
    CK15H010  C2015 07 10.08306 16 28 57.41 +32 12 19.2          17.8 N      B96


Observadores

B54 Ager, Joan Bel, TEL f/9.6 Schmidt-Cassegrain + CCD
B96 Brixiis Observatory, Erik Bryssinck, 0.4-m f/3.8 astrograph + CCD
U69 SRO Observatory, Auberry California USA, TEL 0.62-m f/6.5 astrograph + CCD