"Pseudo-MPEC" for 92P

Created Sun Jun 22 20:49:25 2003

 Astrometry 
 Observing stations 
 Orbital elements 
 Residuals 


Astrometry:
0092P         C2002 06 09.08409 21 13 52.11 +09 35 32.8          17.7 T      170
0092P         C2002 07 19.02006 21 41 03.86 +14 15 04.2          16.8        939
0092P         C2002 07 19.02778 21 41 03.99 +14 15 04.8          16.8        939
0092P         C2002 07 19.03161 21 41 04.04 +14 15 05.1          16.9        939
0092P         C2002 07 19.96943 21 41 22.32 +14 15 53.2          17.5        939
0092P         C2002 07 19.97091 21 41 22.45 +14 15 53.7          16.2 N      213
0092P         C2002 07 19.97522 21 41 22.51 +14 15 55.6          17.9        939
0092P         C2002 07 19.98029 21 41 22.57 +14 15 54.1          16.2 N      213
0092P         C2002 07 19.98102 21 41 22.69 +14 15 57.4          17.9        939
0092P         C2002 07 23.99337 21 42 30.11 +14 15 08.9          16.8 T      458
0092P         C2002 07 24.00259 21 42 30.05 +14 15 06.3          16.8 T      458
0092P         C2002 07 26.96251 21 43 10.09 +14 09 53.3          16.3 N      213
0092P         C2002 07 26.96853 21 43 10.19 +14 09 52.1          16.3 N      213
0092P         C2002 07 26.97008 21 43 10.22 +14 09 51.8          16.3 N      213
0092P         C2002 07 27.01419 21 43 10.60 +14 09 45.4          16.2 T      170
0092P         C2002 07 28.05957 21 43 22.36 +14 06 50.6          16.0 T      232
0092P         C2002 07 28.06617 21 43 22.50 +14 06 51.3          16.1 T      232
0092P         C2002 07 28.07179 21 43 22.60 +14 06 50.5          16.1 T      232
0092P         C2002 08 03.98596 21 44 19.11 +13 33 42.1          16.1        939
0092P         C2002 08 03.98986 21 44 19.13 +13 33 41.3          16.2        939
0092P         C2002 08 03.99566 21 44 19.18 +13 33 39.5          16.1        939
0092P         C2002 08 04.04459 21 44 19.16 +13 33 18.6          15.9 N      213
0092P         C2002 08 04.05160 21 44 19.22 +13 33 15.8          15.9 N      213
0092P         C2002 08 04.05556 21 44 19.27 +13 33 14.9          15.9 N      213
0092P         C2002 08 04.99109 21 44 24.32 +13 26 46.3          16.1 T      458
0092P         C2002 08 05.01394 21 44 24.32 +13 26 36.7          16.1 T      458
0092P         C2002 08 05.97182 21 44 50.51 +13 23 40.6          15.8 T      232
0092P         C2002 08 06.00390 21 44 28.73 +13 19 16.8          15.9        939
0092P         C2002 08 06.00968 21 44 28.76 +13 19 14.1          15.8        939
0092P         C2002 08 06.01551 21 44 28.81 +13 19 11.5          15.9        939
0092P         C2002 08 06.92071 21 44 32.63 +13 11 59.0          16.1 T      170
0092P         C2002 08 06.92487 21 44 32.66 +13 11 56.6          16.1 T      170
0092P         C2002 08 07.89515 21 44 36.00 +13 03 43.3          16.0 T      170
0092P         C2002 08 07.89859 21 44 36.05 +13 03 41.2          16.0 T      170
0092P         C2002 08 07.97198 21 44 35.97 +13 03 03.1          15.9 T      232
0092P         C2002 08 07.99671 21 44 35.96 +13 02 49.7          15.9 T      232
0092P         C2002 08 10.92845 21 44 43.41 +12 34 39.8          15.7 T      458
0092P         C2002 08 10.94216 21 44 43.20 +12 34 29.6          15.8 T      458
0092P         C2002 08 11.99534 21 44 45.16 +12 23 17.7          15.7 T      952
0092P         C2002 08 11.99936 21 44 45.12 +12 23 14.2          15.7 T      952
0092P         C2002 08 13.00737 21 44 46.55 +12 11 52.4          15.7        939
0092P         C2002 08 13.01317 21 44 46.54 +12 11 48.5          15.6        939
0092P         C2002 08 13.01894 21 44 46.52 +12 11 44.6          15.6        939
0092P         C2002 08 13.92976 21 44 48.16 +12 00 54.2          15.5.N      232
0092P         C2002 08 14.96303 21 44 49.03 +11 48 15.6          15.6        939
0092P         C2002 08 14.96882 21 44 49.01 +11 48 12.0          15.7        939
0092P         C2002 08 14.97462 21 44 49.00 +11 48 08.4          15.6        939
0092P         C2002 08 17.90988 21 44 52.10 +11 08 52.2          15.3 N      458
0092P         C2002 08 17.92363 21 44 52.23 +11 08 41.7          15.3 N      458
0092P         C2002 08 17.99212 21 44 52.07 +11 07 43.1          15.4 T      213
0092P         C2002 08 17.99382 21 44 51.99 +11 07 41.6          15.4 T      213
0092P         C2002 08 18.00084 21 44 52.01 +11 07 35.8          15.4 T      213
0092P         C2002 08 18.03976 21 44 51.93 +11 07 02.9          15.4 T      170
0092P         C2002 08 18.04338 21 44 51.91 +11 06 59.8          14.5        442
0092P         C2002 08 18.04377 21 44 51.89 +11 06 59.7          15.4 T      170
0092P         C2002 08 18.04523 21 44 51.91 +11 06 58.4          14.5        442
0092P         C2002 08 28.94906 21 45 21.96 +08 04 06.5          14.9 N      458
0092P         C2002 08 28.95534 21 45 21.98 +08 03 59.3          14.9 N      458
0092P         C2002 08 30.93362 21 45 34.45 +07 25 32.8          14.9 N      213
0092P         C2002 08 30.93560 21 45 34.46 +07 25 30.3          14.9 N      213
0092P         C2002 08 30.93721 21 45 34.40 +07 25 28.5          14.9 N      213
0092P         C2002 08 30.95497 21 45 34.50 +07 25 08.1          14.9 N      232
0092P         C2002 08 30.95727 21 45 34.53 +07 25 05.4          14.9 N      232
0092P         C2002 08 30.95959 21 45 34.56 +07 25 02.4          14.9 N      232
0092P         C2002 08 31.92959 21 45 41.84 +07 05 41.3          14.7 N      458
0092P         C2002 08 31.93597 21 45 41.99 +07 05 33.7          14.7 N      458
0092P         C2002 08 31.94184 21 45 41.95 +07 05 27.3          14.6        442
0092P         C2002 08 31.94254 21 45 42.00 +07 05 24.1          14.7 N      458
0092P         C2002 08 31.94704 21 45 41.94 +07 05 20.6          14.9 T      170
0092P         C2002 09 02.87979 21 45 59.29 +06 25 56.7          14.6 N      170
0092P         C2002 09 04.88528 21 46 21.12 +05 44 00.6          14.3 N      458
0092P         C2002 09 04.89403 21 46 21.22 +05 43 49.5          14.3 N      458
0092P         C2002 09 05.00703 21 46 22.06 +05 41 27.6          14.4 N      445
0092P         C2002 09 05.01766 21 46 22.19 +05 41 14.0          14.4 N      445
0092P         C2002 09 05.03219 21 46 22.35 +05 40 56.0          14.4 N      445
0092P         C2002 09 05.04471 21 46 22.43 +05 40 39.7          14.4 N      445
0092P         C2002 09 05.05139 21 46 22.48 +05 40 30.9          14.4 N      445
0092P         C2002 09 06.88494 21 46 47.30 +05 01 17.8          14.2 T      170
0092P         C2002 09 06.92274 21 46 47.78 +05 00 30.4          14.3 N      952
0092P         C2002 09 06.92633 21 46 47.82 +05 00 25.7          14.3 N      952
0092P         C2002 09 06.93007 21 46 47.85 +05 00 20.9          14.3 N      952
0092P         C2002 09 06.98551 21 46 48.50 +04 59 10.3          14.3 N      445
0092P         C2002 09 06.99918 21 46 48.62 +04 58 51.7          14.3 N      445
0092P         C2002 09 07.00762 21 46 48.68 +04 58 41.1          14.3 N      445
0092P         C2002 09 07.01676 21 46 48.82 +04 58 29.0          14.3 N      232
0092P         C2002 09 07.02396 21 46 48.98 +04 58 19.4          14.3 N      232
0092P         C2002 09 07.86906 21 47 01.93 +04 40 03.6          14.5N       235
0092P         C2002 09 07.91028 21 47 02.63 +04 39 08.5          14.3 T      939
0092P         C2002 09 07.91603 21 47 02.68 +04 39 01.2          14.2 T      939
0092P         C2002 09 07.92182 21 47 02.74 +04 38 54.0          14.3 T      939
0092P         C2002 09 09.88082 21 47 36.09 +03 56 05.6          14.7 N      213
0092P         C2002 09 09.88356 21 47 36.17 +03 56 02.0          14.7 N      213
0092P         C2002 09 09.88457 21 47 36.18 +03 56 00.7          14.7 N      213
0092P         C2002 09 09.95277 21 47 37.27 +03 54 29.7          14.6 V      945
0092P         C2002 09 09.96062 21 47 37.39 +03 54 20.0          14.8 V      945
0092P         C2002 09 09.96406 21 47 37.46 +03 54 16.0          14.5 V      945
0092P         C2002 09 14.99345 21 49 28.25 +02 03 04.0          14.3 N      213
0092P         C2002 09 14.99697 21 49 28.29 +02 02 59.6          14.3 N      213
0092P         C2002 09 19.87589 21 51 53.47 +00 15 40.0          14.6 N      J97
0092P         C2002 09 19.89438 21 51 54.23 +00 15 17.8          14.6 N      J97
0092P         C2002 09 21.90507 21 53 05.03 -00 28 11.3          14.2        939
0092P         C2002 09 21.91284 21 53 05.30 -00 28 21.4          14.2        939
0092P         C2002 09 21.92056 21 53 05.57 -00 28 31.5          14.2        939
0092P         C2002 09 21.96409 21 53 07.00 -00 29 27.9          14.7 N      232
0092P         C2002 09 21.96892 21 53 07.17 -00 29 34.3          14.7 N      232
0092P         C2002 09 21.97215 21 53 07.29 -00 29 38.4          14.8 N      232
0092P         C2002 09 21.97584 21 53 07.44 -00 29 40.7          14.4 N      J97
0092P         C2002 09 21.98819 21 53 07.81 -00 29 57.4          14.4 N      J97
0092P         C2002 09 22.00216 21 53 08.29 -00 30 16.8          14.4 N      J97
0092P         C2002 09 24.83446 21 55 00.57 -01 30 11.3          14.5 N      J97
0092P         C2002 09 24.84657 21 55 01.09 -01 30 27.5          14.5 N      J97
0092P         C2002 09 24.91426 21 55 03.61 -01 31 53.6          14.5 N      170
0092P         C2002 09 25.87497 21 55 44.79 -01 51 48.6          14.7 N      213
0092P         C2002 09 25.87579 21 55 44.83 -01 51 49.8          14.7 N      213
0092P         C2002 09 25.87782 21 55 44.89 -01 51 52.3          14.7 N      213
0092P         C2002 09 26.83627 21 56 27.59 -02 11 31.6          14.4 N      J97
0092P         C2002 09 26.84740 21 56 27.85 -02 11 45.8          15.0N       235
0092P         C2002 09 26.85513 21 56 28.44 -02 11 55.8          14.4 N      J97
0092P         C2002 09 27.84787 21 57 13.91 -02 32 01.1          14.5 N      J97
0092P         C2002 09 27.91969 21 57 17.12 -02 33 26.8          14.4 T      939
0092P         C2002 09 27.92544 21 57 17.37 -02 33 33.4          14.4 T      939
0092P         C2002 09 27.93125 21 57 17.65 -02 33 40.1          14.4 T      939
0092P         C2002 09 28.94227 21 58 05.87 -02 53 49.0          14.2 T      939
0092P         C2002 09 28.95013 21 58 06.23 -02 53 58.7          14.3 T      939
0092P         C2002 09 28.95802 21 58 06.60 -02 54 08.6          14.3 T      939
0092P         C2002 09 29.80287 21 58 48.46 -03 10 46.6          14.5N       235
0092P         C2002 10 01.79022 22 00 31.39 -03 49 00.9          14.3N       235
0092P         C2002 10 04.93153 22 03 26.46 -04 46 43.8          14.6 N      458
0092P         C2002 10 04.93964 22 03 26.99 -04 46 54.3          14.6 N      458
0092P         C2002 10 10.98104 22 09 49.06 -06 27 30.1          14.6 N      945
0092P         C2002 10 10.98612 22 09 49.47 -06 27 34.2          14.9 N      945
0092P         C2002 10 10.98980 22 09 49.65 -06 27 36.4          15.2 N      945
0092P         C2002 10 11.79829 22 10 45.59 -06 39 57.8          14.4 N      J97
0092P         C2002 10 11.80961 22 10 46.25 -06 40 09.2          14.5 N      213
0092P         C2002 10 11.81012 22 10 46.33 -06 40 09.7          14.5 N      213
0092P         C2002 10 11.81061 22 10 46.38 -06 40 10.0          14.5 N      213
0092P         C2002 10 11.97773 22 10 57.59 -06 42 40.8          14.7 N      232
0092P         C2002 10 11.99019 22 10 58.39 -06 42 51.4          14.6 N      232
0092P         C2002 10 11.99248 22 10 58.54 -06 42 53.3          14.6 N      232
0092P         C2002 10 12.90671 22 12 02.83 -06 56 27.2          14.5 T      939
0092P         C2002 10 12.91171 22 12 03.17 -06 56 31.3          14.5 N      445
0092P         C2002 10 12.91441 22 12 03.35 -06 56 34.5          14.5 T      939
0092P         C2002 10 12.92213 22 12 03.86 -06 56 41.6          14.5 T      939
0092P         C2002 10 12.92508 22 12 04.10 -06 56 43.5          14.5 N      445
0092P         C2002 10 13.82002 22 13 08.31 -07 09 39.7          14.8 N      J97
0092P         C2002 10 13.87326 22 13 12.01 -07 10 26.3          14.5        J98
0092P         C2002 10 13.89618 22 13 13.61 -07 10 44.9          14.5        J98
0092P         C2002 10 13.91935 22 13 15.19 -07 11 06.6          14.8 N      458
0092P         C2002 10 13.92475 22 13 15.58 -07 11 11.0          14.8 N      458
0092P         C2002 10 15.83485 22 15 36.47 -07 37 31.5          14.7 N      939
0092P         C2002 10 15.84485 22 15 37.20 -07 37 39.0          14.7 N      939
0092P         C2002 10 15.85088 22 15 37.64 -07 37 43.3          14.7 N      939
0092P         C2002 10 19.86368 22 20 49.11 -08 28 02.6          15.1 N      213
0092P         C2002 10 19.86554 22 20 49.22 -08 28 05.8          15.1 N      213
0092P         C2002 10 19.86679 22 20 49.40 -08 28 05.4          15.1 N      213
0092P         C2002 10 19.86727 22 20 49.48 -08 28 06.3          14.5 N      232
0092P         C2002 10 19.87190 22 20 49.82 -08 28 09.2          14.5 N      232
0092P         C2002 10 19.87882 22 20 50.27 -08 28 12.5          14.6 N      232
0092P         C2002 10 19.90213 22 20 52.15 -08 28 28.8          14.6 N      939
0092P         C2002 10 19.90984 22 20 52.70 -08 28 34.1          14.6 N      939
0092P         C2002 10 19.91563 22 20 53.11 -08 28 38.4          14.7 N      939
0092P         C2002 10 24.80729 22 27 40.26 -09 20 31.5          14.5        J98
0092P         C2002 10 24.83090 22 27 42.22 -09 20 43.6          14.5        J98
0092P         C2002 10 25.86001 22 29 11.18 -09 30 19.9          14.7 N      232
0092P         C2002 10 25.86691 22 29 11.83 -09 30 23.7          14.6 N      232
0092P         C2002 10 25.87156 22 29 12.27 -09 30 26.1          14.7 N      232
0092P         C2002 10 26.78213 22 30 32.31 -09 38 33.9          15.3 N      J87
0092P         C2002 10 26.78287 22 30 32.39 -09 38 34.4          15.2 N      J87
0092P         C2002 10 26.78360 22 30 32.44 -09 38 34.8          15.0 N      J87
0092P         C2002 10 26.81140 22 30 34.81 -09 38 49.6          15.1 N      J87
0092P         C2002 10 26.81213 22 30 34.87 -09 38 49.8          15.0 N      J87
0092P         C2002 10 26.81286 22 30 34.94 -09 38 50.3          15.1 N      J87
0092P         C2002 10 26.83769 22 30 37.06 -09 39 03.0          15.1 N      J87
0092P         C2002 10 26.83841 22 30 37.11 -09 39 03.9          15.2 N      J87
0092P         C2002 10 26.83914 22 30 37.21 -09 39 04.1          15.3 N      J87
0092P         C2002 10 26.87882 22 30 40.54 -09 39 24.7          15.0 N      213
0092P         C2002 10 26.87933 22 30 40.59 -09 39 24.5          14.9 N      939
0092P         C2002 10 26.88316 22 30 40.91 -09 39 26.7          15.0 N      939
0092P         C2002 10 26.88494 22 30 41.01 -09 39 28.4          15.0 N      213
0092P         C2002 10 26.89475 22 30 41.88 -09 39 33.1          15.0 N      939
0092P         C2002 10 27.89986 22 32 11.09 -09 48 05.1          15.1 T      458
0092P         C2002 10 27.90716 22 32 11.75 -09 48 09.4          15.1 T      458
0092P         C2002 10 27.91373 22 32 12.21 -09 48 12.8          15.1 T      458
0092P         C2002 10 29.82512 22 35 04.75 -10 03 12.7          14.8 N      J97
0092P         C2002 10 31.87792 22 38 13.78 -10 17 42.9          15.3 N      J87
0092P         C2002 10 31.88598 22 38 14.45 -10 17 46.2          15.5 N      J87
0092P         C2002 10 31.89567 22 38 15.39 -10 17 50.0          15.5 N      J87
0092P         C2002 10 31.92637 22 38 18.06 -10 18 01.4          15.4 N      939
0092P         C2002 10 31.93404 22 38 18.80 -10 18 05.0          15.4 N      939
0092P         C2002 10 31.94175 22 38 19.58 -10 18 08.5          15.4 N      939
0092P         C2002 11 01.93226 22 39 52.27 -10 24 30.9          16.0 N      939
0092P         C2002 11 01.93615 22 39 52.63 -10 24 31.4          16.0 N      939
0092P         C2002 11 01.94190 22 39 53.11 -10 24 32.3          15.8 N      939
0092P         C2002 11 02.83422 22 41 17.45 -10 29 58.3          15.6 N      213
0092P         C2002 11 02.83524 22 41 17.58 -10 29 58.9          15.6 N      213
0092P         C2002 11 02.83624 22 41 17.58 -10 29 58.7          15.6 N      213
0092P         C2002 11 04.89295 22 44 34.34 -10 41 14.3          15.4 N      J97
0092P         C2002 11 04.90023 22 44 34.96 -10 41 17.4          15.4 N      J97
0092P         C2002 11 04.90213 22 44 35.03 -10 41 16.3          15.4 N      458
0092P         C2002 11 04.91429 22 44 36.32 -10 41 21.6          15.3 N      458
0092P         C2002 11 08.79643 22 50 56.84 -10 58 07.4          15.2N       235
0092P         C2002 11 08.84031 22 51 01.39 -10 58 16.7          15.8 N      J87
0092P         C2002 11 08.92337 22 51 09.43 -10 58 34.3          15.9 N      J87
0092P         C2002 11 09.77767 22 52 34.97 -11 01 29.5          15.2 N      213
0092P         C2002 11 09.77900 22 52 35.07 -11 01 30.2          15.2 N      213
0092P         C2002 11 10.77152 22 54 14.79 -11 04 33.3          15.7 N      J97
0092P         C2002 11 10.77663 22 54 15.36 -11 04 34.0          15.7 N      J87
0092P         C2002 11 10.77736 22 54 15.44 -11 04 34.0          15.6 N      J87
0092P         C2002 11 10.77810 22 54 15.50 -11 04 34.1          15.7 N      J87
0092P         C2002 11 10.78704 22 54 16.27 -11 04 35.7          15.5 N      939
0092P         C2002 11 10.79247 22 54 16.94 -11 04 36.6          15.5 N      J87
0092P         C2002 11 10.79281 22 54 16.86 -11 04 36.7          15.6 N      939
0092P         C2002 11 10.79321 22 54 17.00 -11 04 36.8          15.5 N      J87
0092P         C2002 11 10.79395 22 54 17.08 -11 04 36.9          15.7 N      J87
0092P         C2002 11 10.80274 22 54 17.93 -11 04 39.0          15.4 N      939
0092P         C2002 11 10.80709 22 54 18.37 -11 04 38.8          15.5 N      J87
0092P         C2002 11 10.80782 22 54 18.45 -11 04 39.0          15.5 N      J87
0092P         C2002 11 10.80855 22 54 18.51 -11 04 39.3          15.5 N      J87
0092P         C2002 11 10.92508 22 54 29.93 -11 05 01.0          15.2 N      458
0092P         C2002 11 10.93654 22 54 30.96 -11 05 03.6          15.2 N      458
0092P         C2002 11 15.77140 23 02 46.30 -11 14 47.9          16.0 N      J97
0092P         C2002 11 15.78508 23 02 47.37 -11 14 48.2          16.0 N      J97
0092P         C2002 11 16.81943 23 04 35.11 -11 15 55.0          15.5 N      232
0092P         C2002 11 16.82687 23 04 35.88 -11 15 51.2          15.4 N      232
0092P         C2002 11 16.83189 23 04 36.38 -11 15 50.4          15.5 N      232
0092P         C2002 11 17.92924 23 06 30.65 -11 16 41.1          16.4 T      939
0092P         C2002 11 17.93691 23 06 31.50 -11 16 41.3          16.3 T      939
0092P         C2002 11 17.94271 23 06 32.13 -11 16 40.9          16.2 T      939
0092P         C2002 11 22.78127 23 15 04.24 -11 15 43.1          15.4 N      213
0092P         C2002 11 22.78644 23 15 04.86 -11 15 42.1          15.4 N      213
0092P         C2002 11 22.78975 23 15 05.11 -11 15 42.5          15.4 N      213
0092P         C2002 11 22.82788 23 15 09.13 -11 15 40.1          15.4 N      232
0092P         C2002 11 22.83296 23 15 09.66 -11 15 40.8          15.4 N      232
0092P         C2002 11 22.83803 23 15 10.18 -11 15 41.5          15.4 N      232
0092P         C2002 11 26.83526 23 22 19.86 -11 09 50.0          15.8 N      J91
0092P         C2002 11 29.80622 23 27 42.38 -11 02 48.8          15.8 N      232
0092P         C2002 11 29.81902 23 27 43.72 -11 02 46.3          15.8 N      232
0092P         C2002 11 29.82156 23 27 43.99 -11 02 45.6          15.8 N      232
0092P         C2002 11 29.82367 23 27 44.21 -11 02 47.3          15.9 N      213
0092P         C2002 11 29.82483 23 27 44.45 -11 02 46.8          15.9 N      213
0092P         C2002 11 29.82675 23 27 44.54 -11 02 46.0          15.8 N      213
0092P         C2002 12 04.82495 23 36 52.46 -10 46 06.2          15.7 N      J97
0092P         C2002 12 04.83236 23 36 53.06 -10 46 07.0          15.7 N      J97
0092P         C2002 12 06.79154 23 40 29.82 -10 38 04.0          16.3 N      J97
0092P         C2002 12 06.79554 23 40 29.95 -10 38 05.2          16.3 N      J97
0092P         C2002 12 06.79811 23 40 29.98 -10 38 02.0          16.3 N      J97
0092P         C2002 12 06.80380 23 40 30.73 -10 38 03.4          16.3 N      213
0092P         C2002 12 06.80543 23 40 31.04 -10 38 01.7          16.4 N      213
0092P         C2002 12 06.81339 23 40 32.59 -10 38 01.3          16.8 T      232
0092P         C2002 12 06.81854 23 40 32.67 -10 37 58.8          16.8 T      232
0092P         C2002 12 06.82110 23 40 32.75 -10 37 58.3          16.8 T      232
0092P         C2002 12 06.83602 23 40 34.37 -10 37 54.7          16.4 T      939
0092P         C2002 12 06.84183 23 40 35.01 -10 37 51.8          16.5 T      939
0092P         C2002 12 06.84758 23 40 35.59 -10 37 49.0          16.4 T      939
0092P         C2002 12 21.76613 00 08 18.85 -09 13 41.1          15.9 T      232
0092P         C2002 12 21.77656 00 08 19.79 -09 13 29.7          15.8 T      232
0092P         C2002 12 21.78177 00 08 20.07 -09 13 26.8          15.9 T      232
0092P         C2002 12 21.78660 00 08 20.68 -09 13 26.9          15.8 N      J97
0092P         C2002 12 28.78172 00 21 24.74 -08 22 54.1          16.3 T      232
0092P         C2003 01 03.81909 00 32 41.67 -07 35 05.1          16.8 T      213
0092P         C2003 01 03.82010 00 32 41.52 -07 35 04.9          16.7 T      213
0092P         C2003 01 03.82147 00 32 41.72 -07 35 04.7          16.8 T      213

Station data:
(170) Observatorio de Begues  (N41.3318 E1.9206).
(213) Observatorio Montcabre (N41.5186 E2.3850).
(232) Masquefa Observatory  (N41.5085 E1.3317).
(235) CAST Observatory, Talmassons  (N45.9367 E13.1144).
(442) Gualba Observatory  (N41.7079 W2.5178).
(445) Observatori d'Ontinyent  (N38.8181 W0.5800).
(458) Guadarrama Observatory  (N40.6472 W4.0194).
(939) Observatorio Rodeno  (N39.7599 W0.3967).
(945) Observatorio Monte Deva  (N43.4889 W5.6014).
(952) Marxuquera (N38.9527 W0.2417).
(J87) La Canada  (N40.6016 W4.4883).
(J91) Alt emporda Observatory, Figueres (N42.2730 W2.9517).
(J97) Alginet  (N39.2506 W0.4667).
(J98) Observatorio Manises  (N39.4933 W0.4656).

Orbital elements:
P/92
   Perihelion 2002 Sep 23.050664 TT
Epoch 2003 Jan  1.0 TT = JDT 2452640.5
M   7.92126              (2000.0)            P               Q
n   0.07925277     Peri.  163.04802      0.96706649      0.25418176     
a   5.3677597      Node   182.35034     -0.25439598      0.96363866     
e   0.6632828      Incl.   18.76435     -0.00806736      0.08241451     
P  12.44           H   12.8           G   0.15      q 1.8074166
From 232 observations 2002 Jun. 9-2003 Jan. 3;   RMS error 1.010 arcseconds

Residuals in arcseconds:
020609 170  1.2-  .55+    020907 939  .49-  .00     021026 939  .27+  .33+    
020719 939  .03+  1.1+    020907 939  .66-  .34+    021026 939  .16+  .12+    
020719 939  .02-  1.2+    020909 213  .06-  .13-    021026 213  .39-  .52-    
020719 939  .26-  1.2+    020909 213  .51+  .12-    021026 939  .19-  .26-    
020719 939  .77-  .68-    020909 213  .44+  .09-    021027 458  .30+  .98-    
020719 213  1.1+  .08-    020909 945  .27+  .97-    021027 458  .69+  1.7-    
020719 939  .59+  1.4+    020909 945  .28+  .32-    021027 458  .95-  1.8-    
020719 213  .58+  .12-    020909 945  .54+  .21+    021029 J97  1.3-  .63+    
020719 939( 1.8+  3.0+)   020914 213  1.4+  .18-    021031 J87  .40+  .17+    
020723 458  .97-  1.0-    020914 213  .84+  .10+    021031 J87  .50-  .07+    
020724 458( 3.5-  3.1-)   020919 J97  .97-  .04+    021031 J87  .41+  .11+    
020726 213  .27-  .31+    020919 J97( 2.0+  2.0+)   021031 939  .94-  .74+    
020726 213  .34+  .02-    020921 939  .08+  .36+    021031 939  .32-  .16+    
020726 213  .56+  .10-    020921 939  .21+  .26+    021031 939  .82+  .31-    
020727 170  .01+  .07-    020921 939  .35+  .09+    021101 939  1.2+  .92-    
020728 232( 2.2-  1.4-)   020921 232  .13-  .07-    021101 939  1.2+  .02+    
020728 232  .94-  .46+    020921 232  .05-  .25-    021101 939  .52+  1.2+    
020728 232  .16-  .69+    020921 232  .10+  .20-    021102 213  .88-  .67-    
020803 939  .13+  .30-    020921 J97( .34+  1.9+)   021102 213  .35-  .91-    
020803 939  .28+  .44+    020921 J97  .43-  1.1+    021102 213  1.7-  .36-    
020803 939  .79+  .92+    020922 J97  .40-  .30-    021104 J97  1.2+  1.4-    
020804 213  .89-  .34-    020924 J97( .20+  1.8+)   021104 J97( .18+  2.4-)   
020804 213  .27-  .34-    020924 J97  .95+  .77+    021104 458  1.8-  .54-    
020804 213  .32+  .35+    020924 170  .22-  .34-    021104 458( .31+  2.2-)   
020804 458  .47+  1.2-    020925 213  .10+  .07+    021108 235  1.2-  .79+    
020805 458  .15-  1.1-    020925 213  .20+  .11-    021108 J87  1.4+  .59+    
020805 232( 318+  250+)   020925 213  .13-  .10-    021108 J87  .72+  .66+    
020806 939  .73-  .28+    020926 J97  .93+  .62-    021109 213  .47+  .37+    
020806 939  .39-  .24+    020926 235  .36-  .37-    021109 213  .02+  .07-    
020806 939  .25+  .33+    020926 J97( 1.8+  1.7-)   021110 J97  .16-  .11-    
020806 170  .57+  .40+    020927 J97  .00   1.2-    021110 J87  .48+  .17+    
020806 170  .93+  .02+    020927 939  .09+  .15-    021110 J87  .60+  .30+    
020807 170  .39+  .04+    020927 939  .06+  .18+    021110 J87  .41+  .33+    
020807 170  1.1+  .29-    020927 939  .44+  .48+    021110 939  .87-  .25+    
020807 232  .73-  .17-    020928 939  .15-  1.5+    021110 J87  .75+  .35+    
020807 232  .92-  .59-    020928 939  .13-  1.1+    021110 939  .56-  .26+    
020810 458  1.0-  1.6-    020928 939  .02+  .61+    021110 J87  .56+  .28+    
020810 458( 4.0-  3.3-)   020929 235( 2.4-  .52+)   021110 J87  .66+  .31+    
020811 952  .71+  .59+    021001 235  .84+  .28-    021110 939  .79+  .31-    
020811 952  .22+  .26-    021004 458  1.8-  .08-    021110 J87  .59+  .70+    
020813 939  .04-  .49-    021004 458  .62-  1.9-    021110 J87  .71+  .63+    
020813 939  .02-  .37-    021010 945  .38-  .08-    021110 J87  .53+  .46+    
020813 939  .16-  .28-    021010 945  .76+  .51+    021110 458  .61-  1.4-    
020813 232( 3.3+  5.7-)   021010 945  .16-  1.7+    021110 458( 2.2-  2.1-)   
020814 939  .16+  1.1-    021011 J97  .22+  .98+    021115 J97  1.7+  1.1-    
020814 939  .04+  .35-    021011 213  .76-  .12+    021115 J97( 3.0-  .37-)   
020814 939  .08+  .42+    021011 213  .08-  .08+    021116 232( 1.5+  2.2-)   
020817 458( 1.8-  .66-)   021011 213  .18+  .23+    021116 232( 1.7+  2.0+)   
020817 458  .48+  .43+    021011 232  1.1+  .36+    021116 232( 1.5+  3.1+)   
020817 213  .97+  .09-    021011 232  .54+  .96+    021117 939  1.5-  1.7-    
020817 213  .15-  .14-    021011 232  .47+  1.1+    021117 939  .67-  1.7-    
020818 213  .37+  .03+    021012 939  .26-  1.1+    021117 939  .21-  1.1-    
020818 170  .33+  .29+    021012 445  .26-  1.2+    021122 213  .86-  .34+    
020818 442  .43-  .31+    021012 939  .31-  .51+    021122 213  .30+  1.1+    
020818 170  .14-  .52+    021012 939  .55-  .18+    021122 213  1.1-  .48+    
020818 442  .37-  .49+    021012 445  .05+  .76+    021122 232  .84-  .79+    
020828 458  .42+  .28-    021013 J97  .86-  .41+    021122 232  .88-  .20-    
020828 458  .51+  .30-    021013 J98  .70-  .62-    021122 232  1.0-  1.2-    
020830 213  1.0+  .12-    021013 J98  .54-  .34+    021126 J91  .22+  .49+    
020830 213  1.1+  .27-    021013 458  1.4-  1.5-    021129 232  .05+  .04-    
020830 213  .10+  .16-    021013 458  1.2-  1.3-    021129 232  .40-  .35+    
020830 232  .44+  .50+    021015 939  .46-  .59+    021129 232  .44-  .63+    
020830 232  .76+  .53+    021015 939  .33-  1.1+    021129 213  .45-  1.4-    
020830 232  1.1+  .28+    021015 939  .26-  1.7+    021129 213  1.3+  1.1-    
020831 458  1.3-  .63-    021019 213  .23+  .08-    021129 213  .45-  .63-    
020831 458  .51+  .55-    021019 213( .27-  2.0-)   021204 J97  1.2+  2.4+    
020831 442  .27-  .28+    021019 213  .96+  .71-    021204 J97  1.8-  .18-    
020831 458  .20+  2.2-    021019 232  1.5+  1.3-    021206 J97( 4.9+  1.4+)   
020831 170  .18-  .22-    021019 232  1.2+  .93-    021206 J97  .44+  .86-    
020902 170  .21-  .53-    021019 232  .09-  .61+    021206 J97( 3.2-  1.7+)   
020904 458  .21-  .83-    021019 939  .81+  .42+    021206 213  1.1-  1.1-    
020904 458  .11+  .84-    021019 939  .09+  .49+    021206 213  .84+  .21+    
020905 445  1.6-  .43+    021019 939  .50-  .23+    021206 232(10.8+  1.4-)   
020905 445  1.1-  .35+    021024 J98  .85-  1.3-    021206 232( 3.8+  .28-)   
020905 445  .66-  .85+    021024 J98  .97-  .21+    021206 232  .83+  .45-    
020905 445  1.2-  .49+    021025 232  1.4-  .48+    021206 939  .68+  .83-    
020905 445  1.4-  .20+    021025 232  .37-  .45+    021206 939  .79+  .56+    
020906 170  .58-  1.4-    021025 232  .31+  .58+    021206 939  .11+  1.9+    
020906 952  .04-  .33-    021026 J87  .46+  .12+    021221 232( 3.3+  4.7-)   
020906 952  .04-  .39-    021026 J87  .70+  .01+    021221 232( .14+  2.4+)   
020906 952  .20-  .36-    021026 J87  .52+  .00     021221 232( 4.2-  3.2+)   
020906 445  .34+  .75+    021026 J87  .34+  .19-    021221 J97( 3.2-  .98+)   
020906 445  .15-  .15-    021026 J87  .30+  .01-    021228 232  .37+  .33+    
020907 445  .67-  .19+    021026 J87  .41+  .12-    030103 213( 3.7+  1.2+)   
020907 232  .02-  .34+    021026 J87  .34+  .19+    030103 213  .19-  .92+    
020907 232  1.1+  .07+    021026 J87  .17+  .33-    030103 213  .52+  .44+    
020907 235( 1.0-  2.1+)   021026 J87  .72+  .15-    
020907 939  .17-  .19-    021026 213  .42+  .00