Filtros Fotometricos OPTEC  Bessell  B V R I

 

B

V

R

I


 

PASO DE BANDA DE LOS FILTROS FOTOMETRICOS   B V R I CORREGIDOS SEGUN LA EFIECIENCIA CUANTICA DE LA CCD ST8-XME


 

Rueda filtros SBIG CFW-9