Het bestuur van vereniging "Christiaan Huygens"

Zelfstandige afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde voor regio Zuid-Holland Zuid

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Peter Boot, voorzitter
Tel. 076-5421389 (alleen in de avonduren)
Ans Viervant, secretaris
Adres secretariaat:
Vereniging Christiaan Huygens
p/a Bourgondischelaan 17
2983 SH Ridderkerk
Herman Korff, penningmeester
Gironummer van de vereniging:
9483326 t.n.v. Ver Christiaan Huygens
Ger Dörr, algemeen lid