ECLIPSE DE LUNA DEL 28 DE OCTUBRE DE 2004

R70/350 mm focal. 1h 35 UT

R70/350 mm focal.1h 35 UT

R70/350 mm focal. 1h 35 UT

R70/350 mm focal. 1h 35 UT

R70/350 mm focal. 1h 35 UT

R120/1000 mm focal. 2h 05 UT

R120/1000 mm focal. 2h 05 UT

R120/1000 mm focal. 2h 08 UT

R120/1000 mm focal. 2h 08 UT

Volver