NGC 2244 - NGC 2237 - Rosette nebula
Monoceros

Fes click a la imatge per una ampliació a 1200 x 800

Observatori Can Duran, Palamós - 12/12/2007
GSO 200 f/4 + Baader MPCC Coma corrector. Muntura Losmandy G11
Canon EOS 350D a 800 ISO sense filtre IR
10 x 5' = 50 minuts d'exposició. DSRL focus, Deep Sky Stacker, Pleiades STD
Deixa un comentari fent click aquí

Imatge Descripció
Observatori Can Duran, Palamós - 12/12/2007
GSO 200 f/4 + Baader MPCC Coma corrector. Muntura Losmandy G11
Canon EOS 350D a 800 ISO sense filtre IR
10 x 5' = 50 minuts d'exposició. DSRL focus, Deep Sky Stacker, Pleiades PI
Mida: 1200 x 800
Deixa un comentari fent click aquí
Observatori Can Duran, Palamós - 20/01/2007
Vixen R200SS f/4 + VIxen Coma corrector. Muntura Losmandy G11
Canon EOS 350D a 400 ISO sense filtre IR
20 x 3' = 60 minuts d'exposició. DSRL focus, Deep Sky Stacker, Pleiades PI
Mida: 1200 x 800

 

© Francesc Pruneda. Copyright