Algemene informatie vereniging "Christiaan Huygens"

Zelfstandige afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde voor regio Zuid-Holland Zuid


De vereniging

Vereniging "Christiaan Huygens" is een zelfstandige afdeling van de Nederlandse vereniging voor weer- en sterrenkunde voor de regio Zuid-Holland-Zuid, oftwel de drechtsteden en omstreken. Ze is oorspronkelijk in 1943 opgericht en voortgekomen uit de toenmalige afdeling Rotterdam. De vereniging heeft sinds die tijd actieve en minder actieve periodes gekend. In de jaren negentig is zij wederom helemaal opgebloeid en is sindsdien erg actief.
M31

Saturnus

Doel van de vereniging

Het doel van de vereniging is het beoefenen en het verbreiden van de ruimtevaart, weer-, en vooral sterrenkunde in populair-wetenschappelijke zin. Zowel 'populair' als 'wetenschappelijk' mag hier ruim geïnterpreteerd worden. We proberen de leden de mogelijkheid te geven hun kennis en vaardigheden op het gebied van sterrenkunde te vergroten. Maar het belangrijkste doel is het verhogen van het plezier in de hobby door het gezamenlijk uitoefenen daarvan.

De activiteiten

Eens in de twee weken komen de leden op een vrijdagavond bijeen in het verenigingsgebouw van de Natuur en Vogelwacht Alblasserwaard, vlakbij Wijngaarden (Zie evt. de routebeschrijving).
Tijdens de verenigingsavonden wordt ingegaan op actuele gebeurtenissen die met de hobby te maken hebben en worden er onderlinge ervaringen uitgewisseld.
Natuurlijk worden bij helder weer met telescopen van de leden de dan zichtbare hemelobjecten geobserveerd.
Geregeld nodigen we sprekers uit voor het geven van een presentatie. Ook de leden zelf houden voordrachten over hun activiteiten. Buiten de vrijdagavonden organiseren we waarneemacties bij speciale (astronomische) gebeurtenissen. Ook worden er op gezette tijden excursies naar relevante doelen georganiseerd.
Zie ons programma voor de activiteiten voor de komende tijd.
Vier keer per jaar verschijnt het verenigingsblad AstroNova voor leden en donateurs, vol wetenswaardigheden, verenigingsnieuwtjes, verslagen, enzovoorts.
waarneemactie

voordracht

De leden

Momenteel telt de vereniging ongeveer zestig leden. Ieder geeft op zijn eigen wijze invulling aan zijn/haar hobby. Onder de leden zijn alle leeftijden en tal van disciplines en niveaus vertegenwoordigd. Zo zijn er waarnemers, theoretici/rekenaars, instrumentbouwers, astrofotografen, enz. Laat u zich hierdoor niet afschrikken. Er is ruime aandacht voor beginners en we hebben leden die de 'eigen ogen' als belangrijkste instrument bezitten. Zij genieten niet minder van de hemelverschijnselen dan de anderen!

Verenigingstelescopen

De vereniging beschikt over een eigen sterrenwacht "Huygens" genaamd met daarin bevestigd op de "Van Vliet-montering" een 11 inch (28cm) Celestron Schmidt Cassegrain, kortweg C11 genaamd.
De C11
De 25cm Newton Dobson Daarnaast bezitten we ook nog een 25cm Newton spiegeltelescoop, een Dobson. Deze is zeer geschikt voor beginners en kan ook meegenomen worden bij waarnemingen op locatie zoals de Astrovakantie en Messier Marathons. De sterrenwacht en kijkers fungeren natuurlijk ook als trekpleister bij publieksactiviteiten zoals de jaarlijkse Landelijke Sterrenkijkdagen en andere "kijkavonden" voor het regionale publiek. Maar in de eerste plaats zijn zij bedoeld voor de eigen leden.

Lidmaatschap of donatie

Nieuwe leden en donateurs zijn natuurlijk van harte welkom. De contributie bedraagt 42,- euro. per jaar. Jeugdleden betalen 19,- per jaar en donateurs minimaal 20,- euro per jaar. U kunt zich aanmelden door te mailen naar het secreriaat, op mailadres Sorry, vanwege spamgevaar geen directe link.... Natuurlijk kunt u ook eerst meer informatie opvragen via dit adres of via een van de bestuursleden.
Om de sfeer te proeven kunt u eenmaal geheel vrijblijvend een ledenavond bezoeken. Daarna kunt u besluiten of u lid wordt of niet. Wilt u geen lid worden, maar toch een of meerdere avond(en) langskomen, dan kan dat ook, maar de toegang bedraagt dan 9,- euro per keer.